Stål och plåt

Stål och plåt är 100% återvinningsbart – Göinge Mekaniska

Stål och plåt är ett mycket spännande material och ger stora och konstruktiva möjligheter. Det är ett bra miljöval då man kan återvinna stål och plåt till 100% och är det enda stommaterial som skapar ett slutet evigt kretslopp.

Stål är ett material som består av järn medan plåt oftast består av metall. Tillsammans får vi ett perfekt byggmaterial för att kunna tillverka och leverera stålbyggnader, lagerhallar, stålstommar m.fl.

Våra beräkningsprogram innebär att vi hela tiden kan optimera våra konstruktioner och vår datoriserade projekteringsätt innebär i princip ett provmontage. Den snabbt framställda tredimensionella bilden av byggnaden ger stora möjligheter till konstruktionssamverkan med övriga konstruktörer i projektet.
Kontakta oss om du har fler frågor om stål och plåt. Vi hjälper dig!