Just nu har vi inte några lediga tjänster.
 
 

Göinge Mekaniska AB är ett specialistföretag, som med välutvecklat industriellt byggkoncept tar totalansvar för projektering, funktion och pris i egen entreprenad i syfte att ge uppdragsgivaren det bästa ekonomiska utfallet, båda på kort och lång sikt. Genom ett målmedvetet kvalitetsarbete, som understödjer företagets affärsidé och strategi, ökar produktiviteten och effektiviteten. Företaget kan därigenom bibehålla och vidareutveckla sin position på marknaden. Detta leder i sin tur till ökad ekonomisk stabilitet och ökad tillfredställelse för alla anställda. Göinge Mekaniska AB projekterar och uppför stålbyggnader, vilka skall uppfylla myndigheters, kunders och företagets egna kvalitetskrav. Kvalitetspolicyn skall genomsyra företaget. Genom fokusering på ständiga förbättringar närmar vi oss succesivt det yttersta målet – noll fel. God yrkesskicklighet och fackkunskap hos företagets medarbetare är en förutsättning för denna målsättning.