Ett spännande material


Stål och plåt ger stora konstruktiva möjligheter. Våra beräkningsprogram innebär att vi hela tiden kan optimera våra konstruktioner och vårt datoriserade projekteringssätt innebär i princip ett provmontage.


ETT SPÄNNANDE MATERIAL

Den snabbt framställda tredimensionella bilden av byggnaden ger stora möjligheter till konstruktionssamverkan med övriga konstruktörer i projektet.

Stål och plåt är ett bra miljöval! Stålet kan återvinnas till 100% och det är det enda stommaterial som skapar ett slutet och evigt kretslopp.