Maximal flexibilitet

1024px_hangar_sas

Att bygga i stål innebär stora möjligheter till anpassning där det från en källa av standardlösningar förtillverkas detaljer, som med enkel montering resulterar i en kort byggtid. Stora spännvidder ger stor frihet i inredning.


MAXIMAL FLEXIBILITET

Stålets egenskaper ger hela tiden möjligheter till förändringar av byggnationen – och dessutom med små medel.

Det ges också stora möjlighteter till att integrera installationer och stomme, vilket besparar byggnadens höjd och yta. Med en klok utformad stomme kan man göra stora besparingar.