Arkitektur


Med byggplåt av standardprofiler, element eller kassetter skapas obegränsade möjligheter till variation i fasadutformning och färgval.


ARKITEKTUR

Stålet är ett spännande material som med en kombination av styrka och ett slankt utseende kan användas på oändligt många sätt.

Fördelarna är uppenbara – i synnerhet när det gäller stora spännvidder. En omsorgsfullt detaljarbetad plåtfasad ger en spännande och omväxlande yta som naturligtvis också med fördel kan kombineras med andra material som till exempel glas och betong.