Funktionsansvar


Konstruktörerna hos oss är specialister med bred och lång erfarenhet. Med dina grundbehov som utgångspunkt utvecklar de rationella ekonomiska förslag.


Hållfasthet och dimensionering anpassas flexibelt, men utgår alltid från våra grundkrav på kvalitet.

Vi tar ansvar för innehållet i samtliga avtalade funktioner. Allt ritarbete sker i 3D och våra konstruktörer har stor erfarenhet av att arbeta i samverkan med övriga konsulter och entreprenörer i projektgemensamma databaser.