Projektstyrning

Eftersom vi tar ett övergripande ansvar underlättas också den praktiska hanteringen. Detta inkluderar givetvis nödvändiga kontakter, både med myndigheter och andra aktörer i entreprenaden, allt i syfte för en totaloptimering för dig som kund.

Vi inser betydelsen av effektiv projektstyrning varför vi lägger ned stora resurser på planering och logistik.