IKEA Hultsfred

På uppdrag av PEAB har vi byggt en lagerhall åt IKEA i Hultsfred. Den är på ca. 10 000 kvm och utfördes i två etapper.

Vårt åtagande är stomme, takplåt, ytterväggar, takavvattning och beslagning. Vi har även monterat tillhandahållen btg-sockel.
Ett fristående skärmtak ingår också i upphandlingen.