Jula Etapp IV, Skara

Jula Etapp IV, Skara

I Skara ska Julas centrallager byggas till (4:e etappen)  med ca 40 000 kvm och detta ska uppföras tillsammans med PEAB.

Vårt åtagande är stomme, takplåt, montage av bjälklag i prefab betong, bjälklagsräcke, mellanvägg, förstärkning mot befintlig byggnad och stomkompletteringar.

Montagestart för vår del v. 32