Orrekulla kubiklager, Göteborg

Orrekulla-Kubiklager

I Göteborg uppför vi tillsammans med Skanska en lagerhall på ca 10 000 kvm.

I vårt åtagande stomme, takplåt, ytterväggar och mellanväggar inkl. beslag, bjäklag i prefab betong, trappor och stomkompletteringar.

Montagestart v. 20.

1024px_Orekulla1-1024x869